Príbeh fotografie

Planéta Slnečnice

Intro

Na tomto vyše dvojročnom foto-projekte som chcel zachytiť esenciu štvrte „Slnečnice Viladomy“,  štvrte, ktorá mi niekedy pripadá ako samostatná planéta. Nachádzajúca sa na okraji Petržalky smerom na Rusovce, príťažlivosť štvrte je založená na prostredí plnom zelene, blízkej hrádze, jazier.

O Slnečniciach

Slnečnice viladomy je nedávno vybudovaná časť, ktorá vznikla okolo roku 2012. Slnečnice sa stali novým domovom pre mnohé rodiny a jednotlivcov a viacerí ľudia ich vnímajú ako nový svet a vyjadrili sa, že sa na Slnečniciach niekedy cítia ako na dovolenke. Štvrť sa môže pochváliť príjemným okolím s hojnými zelenými plochami a ihriskami, ktoré sú určené pre dospelých aj deti.

Zlepšenia a inovácie

Aj keď sú Slnečnice novou štvrťou existuje potenciál pre jeho zlepšenie možnosťami ako napríklad zahrnutie retenčných systémov na zadržiavanie vody, prvkov zatienenia, zelených striech a fotovoltaických systémov, aby sa prispôsobili realite zmeny klímy. Je to už vec, ktorá ostáva na rozhodnutí obyvateľov.

Vyššie spomenuté koncepty  a alebo aj dnes scifi znejúca veterná turbína (ako je to vidieť v blízkom Rakúsku) by mohla pomôcť slnečniciam byť udržateľnou komunitou jednotkou na bývanie  aj z dlhodobého hľadiska.

Vo všeobecnosti považujem Slnečnice zaujímavým miestom na bývanie s blízkou prírodou a možnosťami športového vyžitia, veľmi pekná štvrť na Slovensku. 

Zaujímavé fakty o veterných turbínach

Vedeli ste, že 8 veterných turbín dokáže zásobovať energiou 25 000 domácností počas jedného roka?
V prepočte to znamená, že pre Slnečnice Viladomy by jedna veterná turbína pokryla všetky domácnosti a pravdepodobne aj časť elektrických áut.

 

Back to top button