Príbeh fotografie

Bratislava – za mier

Panoráma rannej Bratislavy s pohľadom na sochu vojaka na monumente Slavín

Mier a sloboda

Na panoráme rannej Bratislavy sa vypína monument Slavín so sochou vojaka. Tento pamätník pripomína hrdinstvo a obetavosť vojakov, ktorí bojovali za slobodu a mier. No zdravie, sloboda a mier nie sú len samozrejmosťami.

Ako so zdravím, aj s mierom a slobodou treba zaobchádzať zodpovedne. História nám ukazuje, že tieto hodnoty sú krehké a môžu byť ohrozené sebeckými záujmami a túžbou po moci. Preto je dôležité mať na pamäti zodpovednosť vo svojich slovách, činoch a živote.

 

Mier a sloboda neznamenajú anarchiu, kde každý môže robiť čokoľvek. Naopak, vyžadujú zodpovedné jednanie a rešpekt voči ostatným. Sloboda a mier sú vzácne hodnoty, ktoré si treba vážiť a chrániť. Sloboda a mier sú vzácne hodnoty, ktoré si treba vážiť a chrániť.

Prajem nám všetkým, aby sme mali to šťastie byť zdraví a žiť vo svete plnom mieru a slobody.

 

Viac fotografií Bratislavy nájdete tu.

Back to top button