Pele

  • Havajské ostrovy

    Havaj: Sopky a Láva na Veľkom ostrove

    Na Big Island – Veľkom Ostrove na Havaji sa nachádzajú dve z najaktívnejších sopiek na svete – Kīlauea a Mauna Loa. Neustála erupcia tlejúcej lávy Kīlauea v rokoch 1983 až 2018 bola najdlhšie zaznamenanou erupciou  v histórii, a vytvárala čierne piesočné pláže a menila reliéf pobrežia. Mauna Loa, najväčšia štítová sopka na svete, vybuchla 33-krát od roku 1843. Návštevníci môžu…

    Read More »
Back to top button