Indonézia

Indonézia: Sumatra – kmeň Batak

Batak ľudia pri jazere Toba

Batak – Toba a Taro ľudia, nazývaní aj Batak Toba alebo jednoducho Batakovia, sú etnické skupiny, ktoré sa nachádzajú najmä v Severnej Sumatre, Indonézia. Termín sa používa na zahrnutie skupín Alas, Kluet, Singkil, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola a Mandailing, ktoré sú odlišné, ale vzájomne prepojené skupiny s vlastnými, hoci príbuznými, jazykmi a zvyklosťami (adat).

Medzi Batakmi je dobre zdokumentovaný rituálny kanibalizmus, ktorý sa vykonáva/l s cieľom duchovne aj fyzicky posilniť konzumenta.

Batak úsmev, Batak dáma, Party?, Rada, Dámsky klobúk, Batak, Batak obrad,  Batak rezbarstvo domu, 

 

Back to top button